www.alsphotopage.com

Logo
or Register

Arthropoda

»

Insecta

»

Coleoptera

»

Curculionidae

»

Otiorhynchus

»

lithantracius

»
39.jpg

Otiorhynchus lithantracius

Location:

W Ukraine, Carpathians. Zakarpatskaya reg. Rakhovskiy dist. (Rakhov) ridge of Chernogora 09.VI.-22. VIII.09.

Legitis: R.Panin
Identification: Yunakov N.

Please, login to leave comments